Звіт керівника

 

 

 

 

 

Звіт керівника відбувався онлайн.

Підрахунок голосів - в Google forms

Протокол №1

загальних зборів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

від 18 червня 2020 року

Присутні:

Педагогічний колектив, члени Ради школи, представники батьківського комітету школи, громадськість мікрорайону

Порядок денний:

   1. Обрання головуючого конференції та секретаря.

   За пропозицією із зали одноголосно обрано головуючим зборів, члена загальношкільного батьківського комітету – Тетеник Ю.А. та секретаря –  вчителя географії  Андраєва Т.А.

   2. Оголошення та затвердження порядку денного, регламенту роботи.

    Одноголосно затверджено порядок денний та регламент для звітної доповіді директора – 25-30 хвилин, для виступів – до 5 хвилин.

   3. Звіт директора школи Саржевського О.А. «Про основні напрями та підсумки діяльності школи з червня 2019 року по червень 2020 року».

 

Слухали:

Звіт директора школи Саржевського О.А. «Про основні напрями та підсумки діяльності школи з червня 2019 року по червень 2020 року»

В обговоренні взяли участь: члени Ради школи, колектив школи, батьківський комітет школи та громадськість мікрорайону.

  

  4. Проведення процедури таємного голосування.

   За пропозицією із присутніх було обрано голову та двох членів лічильної комісії, а саме:

  Алєксєєва А.В., вчитель початкових класів,;

  Бойко О.П., вчитель математики, член комісії;

  Рябцева С.П., член батьківського комітету 11 класу.

 

За це рішення проголосували:

«за» - 183 осіб

 

«проти» - 4

 

«утримались» - 0

 

   5. Затвердження протоколів лічильної комісії.

   Затверджено протокол №1 (створення лічильної комісії) та протокол №2 (підведення підсумків таємного голосування).

   Протоколи додаються.

   6. Оголошення результатів таємного голосування.

Ухвалили:

За підсумками таємного голосування колектив школи, члени Ради школи, батьківський комітет, громадськість мікрорайону визначає роботу директора школи задовільною.

 

   Додатки:

     1. Текст виступу Саржевського О.А., директора школи.

   2. Протокол №2 засідання лічильної комісії за підсумками таємного голосування.

 

   Головуючий зборів

Тененик Ю.А.

   Секретар

Андраєва Т.А.

 

 

 

Протокол №2

лічильної комісії про підсумки голосування загальних зборів

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

18 червня 2020 року.

   1. Про обрання лічильної комісії.

Голосували:

За – 183 осіб, що складає 97,9% від загальної кількості присутніх на зборах

Проти – 4

Утримались – 0

За результатами голосування прийняте рішення

Обрати членів лічильної комісії річних зборів у наступному складі:

Представник батьківського комітету

Рябцева С.П.

Вчитель початкових класів

Алєксєєва А.В.

Вчитель математики

Бойко О.П.

 2. Про результати щорічного звіту директора школи Саржевського О.А.

     2.1. Роботу директора спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області вважати задовільною.

Голосували:

За – 94, що складає 97,9 % голосів від загальної кількості присутніх

Проти – 4              Утримались – 0 

Члени лічильної комісії

Рябцева С.П.

 

 

Алєксєєва А.В.

 

 

Бойко О.П.

 

 

 

 

Протокол №1

загальних зборів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

від 20 червня 2019 року

 

Присутні:

Педагогічний колектив, члени Ради школи, представники батьківського комітету школи, громадськість мікрорайону

 

Порядок денний:

   1. Обрання головуючого конференції та секретаря.

За пропозицією із зали одноголосно обрано головуючим зборів, члена загальношкільного батьківського комітету – Максимова О.П. та секретаря –  вчителя географії  Андраєва Т.А.

   2. Оголошення та затвердження порядку денного, регламенту роботи.

Одноголосно затверджено порядок денний та регламент для звітної доповіді директора – 25-30 хвилин, для виступів – до 5 хвилин.

   3. Звіт директора школи Саржевського О.А. «Про основні напрями та підсумки діяльності школи з червня 2018 року по червень 2019 року».

 

Слухали:

Звіт директора школи Саржевського О.А. «Про основні напрями та підсумки діяльності школи з червня 2018 року по червень 2019 року»

 

   В обговоренні взяли участь: члени Ради школи, колектив школи, батьківський комітет школи та громадськість мікрорайону.

   4. Проведення процедури таємного голосування.

   За пропозицією із присутніх було обрано голову та двох членів лічильної комісії, а саме:

Алєксєєва А.В., вчитель початкових класів,;

Бойко О.П., вчитель математики, член комісії;

Рябцева С.П., член батьківського комітету 10 класу.

 

За це рішення проголосували:

«за» - 94 осіб

 

«проти» - 1

 

«утримались» - 0

 

   5. Затвердження протоколів лічильної комісії.

   Затверджено протокол №1 (створення лічильної комісії) та протокол №2 (підведення підсумків таємного голосування).

   Протоколи додаються.

   6. Оголошення результатів таємного голосування.

Ухвалили:

За підсумками таємного голосування колектив школи, члени Ради школи, батьківський комітет, громадськість мікрорайону визначає роботу директора школи задовільною.

 

Додатки:

   1. Текст виступу Саржевського О.А., директора школи.

   2. Протокол №2 засідання лічильної комісії за підсумками таємного голосування.

 

   Головуючий зборів

Максимова О.П.

   Секретар

Андраєва Т.А.

 

Протокол №2

лічильної комісії про підсумки голосування загальних зборів

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

20 червня 2019 року.

 

   1. Про обрання лічильної комісії.

Голосували:

За – 94 осіб, що складає 98,9% від загальної кількості присутніх на зборах

Проти – 1

Утримались – 0

За результатами голосування прийняте рішення

Обрати членів лічильної комісії річних зборів у наступному складі:

Представник батьківського комітету

Рябцева С.П.

Вчитель початкових класів

Алєксєєва А.В.

Вчитель математики

Бойко О.П.

 

   2. Про результати щорічного звіту директора школи Саржевського О.А.

     2.1. Роботу директора спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області вважати задовільною.

Голосували:

За – 94, що складає 98,9% голосів від загальної кількості присутніх

Проти – 1

Утримались – 0

 

Члени лічильної комісії

Рябцева С.П.

 

 

Алєксєєва А.В.

 

 

Бойко О.П.

 

 

 

Загальні відомості про заклад загальної середньої освіти

 

   Заклад загальної середньої освіти працює у дві зміни за 5 денним робочим тижнем. Виховання та навчання здійснюється на українській мові. 

   У 2018-2019 навчальному році у школі функціонувало 25 спеціалізованих класів:

 

Класи

Кількість класів на паралелі

Профілі навчання

З поглибленим вивченням

іноземних мов

1

3

 

2

3

3

3

2

2

4

3

3

5

3

3

6

3

3

7

2

2

8

2

2

9

2

2

10

1

1

11

1

1

 

 

Кількість учнів та класів у закладі загальної середньої освіти

на початок року

 

Початкова школа

Основна школа

Старша школа

1-4 класи

5-9 класи

10-11 класи

К-сть класів

К-сть учнів

К-сть класів

К-сть учнів

К-сть класів

К-сть учнів

11

339

12

334

2

61

Всього класів школи: 25

Всього учнів школи: 734

Середня наповнюваність: 29,4

 

                                                               

Рух учнів

 

Класи

1

2

3

4

Всього

5

6

7

8

9

Всього

10

11

Всього

Разом

Кількість класів на паралелі

3

3

3

2

11

3

3

2

2

2

12

1

1

2

25

Кількість учнів на початок нового навчального року

100

90

66

83

339

70

92

61

53

58

334

33

28

61

734

Прибуло учнів

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

1

0

1

3

Вибуло учнів

5

1

0

1

7

1

3

3

0

0

7

0

1

1

15

Кількість учнів на кінець навчального року

95

89

66

82

332

69

89

58

55

58

329

34

27

61

722

 

 

 

2012 – 2013 н.р.

604

2013 – 2014 н.р.

633

2014 – 2015 н.р.

644

2015 – 2016 н.р.

663

2016 – 2017 н.р.

683

2017 – 2018 н.р.

705

2018 – 2019 н.р.

734

 

 

                    Кадрове забезпечення закладу загальної середньої освіти

 

    Відповідно штатного розкладу закладу загальної середньої освіти на 2018-2019 навчальний рік:

 • адміністративно-управлінський персонал – 4 штатних одиниці;
 • педагогічні ставки – 60,00 штатних одиниці;
 • педагогічний персонал – 3 штатні одиниці;
 • спеціалісти – 7,50 штатних одиниць;
 • молодший обслуговуючий персонал – 18,50 штатних одиниць.

   Всього по закладу загальної середньої освіти – 93 штатних одиниць.  Всі посади фактично зайняті.

   Протягом 2019 року курси підвищення кваліфікації педагогічні працівники закладу загальної середньої освіти в кількості 9 осіб пройшли при Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

 

                              Кількісний склад працівників

 

Усього педагогічних працівників

64

Учителів

62

Практичних психологів

1

Педагогів-організаторів

1

Усього обслуговуючого персоналу

20

Усього працівників

82

З них працює за сумісництвом

 

                  

 

Якісний склад педагогічного колективу

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання

 

Молодший спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

Спеціаліст

Спеціаліст другої категорії

Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст вищої категорії

Старший учитель

Учитель-методист

Вихователь-методист

Практичний психолог-методист

Педагог-організатор-методист

Кількість

педагогічних працівників

0

0

64

0

9

8

16

31

22

2

0

0

0

 

                                     

Стаж педагогічних працівників

 

Кількість педагогічних працівників

 

Педагогічний стаж працівників

до 3

років

понад 3 роки

понад 10 років

понад 20 років

понад 30 років

понад 40 років

понад 50 років

 

64

 

 

1

13

14

21

14

1

0

 

 

 

Вік педагогічних працівників

 

Кількість педагогічних працівників

 

Вік педагогічних працівників

до 30 років

31-40 років

41-50 років

51-55 років

більше

55 років

 

64

 

 

7

16

18

10

13

 

 

Медичне обслуговування у закладі загальної середньої освіти

 

  Медичне обслуговування учнів та працівників закладу загальної середньої освіти організовано відповідно до вимог чинного законодавства. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна сестра медична, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Працівники школи проходять медичне та флюорографічне обстеження на базі КЗ «ЦПМСД №1» 1 раз на рік згідно графіка. Всі огляди фіксуються в санітарних книжках установленого зразка і зберігаються у сестри медичної.

   До початку кожного навчального року батьки повинні надати сестрі медичній Форму № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» на підставі яких у школі будуть формуватись списки учнів спеціальної, підготовчої, основної груп та звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Разом з Формою 086-1/о надається Форма 063/о «Карта профілактичних щеплень», що дає змогу медичному працівнику бути ознайомленим з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

   Одним з напрямків роботи закладу загальної середньої освіти є створення середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки. Сестрою медичною  по класах були проведені профілактичні бесіди з врахуванням вікових особливостей учнів. Серед них: «Надання долікарської допомоги постраждалим внаслідок ДТП», «Особиста гігієна учнів», «Профілактика дитячого травматизму», «Профілактика кишкових інфекцій».

   Протягом навчального року на батьківських лекторіях проведені відповідні бесіди: «Режим першокласника», «Профілактика педикульозу», «Кір», «Менінгококова інфекція». 

 

 

Матеріально-технічна база закладу загальної середньої освіти

 

   Протягом минулого 2018-2019 навчального року в закладі загальної середньої освіти були створені належні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення напрямків  освітнього процесу.

   На жаль в деяких аудиторіях виявився грибок.  Враховуючи небезпечний вплив грибка на здоров’я дітей, у січні та квітні 2019 року працівники закладу здійснили санітарну обробку стін спеціальною анти грибковою сумішшю для нейтралізації та подальшого знищення грибкових утворень. Щоб запобігти в подальшому виникнення подібних ситуацій, було проведено капітальний ремонт системи опалення в аудиторіях № 35, 36, 37, 38, 14.

   Кошти, закладені в міському бюджеті 2019 року на навчальний заклад згідно з плану асигнувань, були в повному обсязі використані в період березня-квітня 2019 р.

   Заплановані види ремонтних робіт проводилися за рахунок коштів місцевого бюджету в межах передбачених та затверджених асигнувань на школу, а також шляхом залучення позабюджетних коштів фізичних та юридичних осіб.

   Окрім того, протягом навчального року до проведення ремонтних робіт активно залучалася батьківська громадськість. За цей час виконано такі види ремонтних робіт:

   За кошти батьків проведено поточні ремонти всіх аудиторій закріплених за класами.

   За позабюджетні кошти було придбано:

 • бойлер
 • МФУ лазерне
 • відреставровані 32 парти

   За кошти міського бюджету:

 • здійснено ремонт системи опалення в 4 аудиторіях
 • ремонт стелі в 2-х кабінетах
 • перекриття даху туалету
 • придбано миючі та дезінфікуючі засоби, сантехніка, будівельні матеріали, фарба, електротовари

   Планується в липні-серпні місяці 2019 року продовжити ремонт системи опалення.

 

Використання коштів міського бюджету

2210 (придбання)

 

1.

Засоби для прибирання

528, 40

2.

Будівельні матеріали

99473, 67

3.

Фарба

9809, 00

4.

Світильники, лампи, люстри

38105, 34

5.

Сантехнічні матеріали

11, 32

6.

Метизні матеріали

116, 00

7.

Посуд

2496, 22

8.

Господарчий матеріал

583, 00

9.

Сода кальцинована

1443, 75

10.

Мило

361, 12

Використано

152927, 82

Кошторис на 2019 рік закладу загальної середньої освіти

121700, 00

 

2240 (капітальні ремонти)

 

1.

Ремонт електрообладнання

1282, 60

2.

Перевірка і випробування електрообладнання

242, 00

3.

Комплектування підручників

486, 35

4.

Ремонт приміщення

41460, 00

5.

Поточний ремонт покрівлі

120380, 00

6.

Поточний ремонт сантехмереж

52380, 00

Використано

216230, 95

Кошторис на 2019 рік закладу загальної середньої освіти

164796, 98

 

 

Організація методичної робота з

педагогічним колективом школи 

 

У 2018-2019 н.р. діяльність педагогічного колективу була спрямована на впровадження освітніх інновації у навчально-виховний процес. З цією метою усі вчителі початкової школи, англійської мови та фізичної культури пройшли очні і заочні тренінги на засадах Концепції «Нова Українська школа», отримали відповідні сертифікати.

З метою подальшого вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників  та поширення перспективного педагогічного досвіду вчителів школи методична діяльність не обмежується рамками школи:

 • було проведено два  семінари для вчителів Кіровоградської області: у вересні 2018 р. з проблеми  "Шляхи та засоби підвищення ефективності уроку англійської мови";  у жовтні 2018 року з проблеми:  "Інноваційна діяльність учителя в умовах реформування початкової школи»;
 • забезпечена 100% участь учителів школи у міських методичних заходах: освітянська  інтернет-конференція, семінари-практикуми, тренінги,  майстер-класи;
 • забезпечена участь учителів англійської мови у вебінарах на міжнародного освітньо-методичного центру Dinternal Education.

   Якісне навчання дітей іноземним мовам у контексті європейської інтеграції України та наближення до європейських стандартів є пріоритетом нашого навчального закладу У 2018-2019 н.р. забезпечено методичний супровід профільного навчання.

 • У період зимових канікул були проведені консультації та навчальні тренінги для учнів 9-11 класів у форматі підготовки до ДПА та ЗНО з англійської  та німецької мови, історії, української мови, математики.
 • Один із нестандартних підходів для забезпечення якісного навчання дітей іноземним мовам — це створення мовних загонів на базі літнього пришкільного  табору відпочинку з денним перебування для учнів 1-8, 10-х класів. Така позакласна робота розвиває творчий потенціал школярів, розширює кругозір учнів.  
 • Відповідно до плану роботи школи на 2018-2019 н.р. були проведені предметні тижні із зарубіжної літератури, історії, економіки,  правознавства, математики, інформатики, трудового навчання, фізичної культури, предметів естетичного циклу, початкової школи, декада англійської і німецької мови, місячник української писемності.
 • У продовж 2018-2019 н.р. учні школи взяли участь в інтерактивних конкурсах з англійської та німецької мови. У грудні 2018 р. був проведений конкурсу з англійської мови «Гринвіч» (задіяно – 60 учнів 3-9 класів), у лютому 2019 року -  Всеукраїнська гра з англійської мови “Puzzle” у 2019 році (залучено 26 учнів 6-10 класів).
 • Було проведено дві міжнародні онлайн інтернет-конференції на платформі Generation Global.

 

Виховна робота в СЗШ №14 (2018-2019 н. р.)

   У Законі про освіту України, державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ ст.) підкреслюється, що реалізація виховних функцій здійснюється в системі навчально-виховної діяльності вчителя. Важливе місце в цій системі посідає позаурочна виховна діяльність, спрямована на всебічний і гармонійний розвиток особистості школяра, що поєднує духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість. А виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання.

      У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.  Тому організація виховного процесу потребує особливої уваги при формуванні духовної сфери випускника школи. Сьогодні як ніколи вимагається створення умов для прояву вільної, творчої і моральної особистості, яка володіє інтелігентністю у повному об'ємі її класичних якостей.

   Особливість виховної роботи полягає в добровільній участі в ній, суспільній спрямованості, ініціативності та самодіяльності учнів. Виховна робота, що проводиться в позаурочний час, доповнює і поглиблює виховання, яке здійснюється у процесі навчання.

   Педагогічний колектив нашої школи докладає великих зусиль, щоб прищепити дітям кращі людські моральні якості. Всі заплановані та проведені виховні заходи допомагають учням сформувати особистісні цінності, життєві компетенції, навички самоосвіти та самовиховання, розширювати їх світогляд.

   Виховна робота школи  спрямована на реалізацію основних завдань і пріоритетних напрямків з урахуванням народного календаря, традицій школи та загальнодержавних свят. Так у 2018-2019 н.р. було проведено:

- заходи по  гендерній рівності, з профілактики булінгу, номофобії, з профорієнтації

- інтелектуальні ігри;

- Подорожі куточками України та за її межами;

- Акції: «Святий Миколай ходить до всіх»,  «Щедрий врожай», «Різдвяний янгол», до

  дня людей з особливими потребами;

- заходи до дня міста;

- до деня захасиника вітчизни;

- Хелоувін;

- день першокласника;

- зустріч випускників;

- тижні безпеки життєдіяльності;

- відвідування музеїв, галерй, філаромон. театрів, виставок, форумів;

- перший та останній дзвоник;

- день працівника освіти;

- шкільний фестиваль «Як у нас на Україні»;

- «Макулатуринг»;

- участь у різноманітних конкурсах та фестивалях;

- активно процював  шкільний парламент.

   Всі заходи проводились у зазначені терміни й на достатньому організаційному та художньо-естетичному рівні, але виховна діяльність у школі поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам. І це нормальний процес, бо, як відомо, світ не стоїть на місці, він постійно змінюється, змінюючи нас і наше ставлення до нього.

Робота з батьками

   Співпраця з батьками – один з головних принципів успішного виховання учнів. Постійні консультації, батьківські лекторії., засідання загальношкільного батьківського комітету, засідання Ради навчального закладу, загальношкільні батьківські збори, на яких обговорювались проблеми, що гостро турбують сім’ї, відвідування  дітей вдома, яке дозволило покращити виховний процес. Батьки беруть активну участь у житті колективу школи: допомагають у підготовці свят, придбанні подарунків для дітей, супроводжують учнів під час екскурсій, подорожей, організовують дозвілля.

      У цьому році  традиційно з нагоди відзначення Дня Святого Миколая  учнівський, батьківський та педагогічний колективи школи 19.12.2018р. провели шкільну акцію «Миколай приходить до всіх». А розпочалося святкування з пригощання учнів та батьків солодкими пряниками "Від Миколайчика". Продовженням дня стало відвідування притулку для літніх людей (що знаходиться по вул. Щорса) та вручення ім солодощів. А 20.12.12018р., продовженням свята стало відвідування учнів Новомиргородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Кіровоградської обласної ради для вручення дітлахам солодкитх подарунків та проведення святкової програми, яку організвували батьки учнів  школи (родина Лось) . Таким чином Завдяки учнівському, батьківському та педагогічному колективу школи було зібрано 155 подарунків солодощоів для  дітлахів та 18 для людей похилого віку. 

   Уже стало традицією батьківського колективу школи брати участь у міському фестивалі "Величне свято Великодня ". Учні, вчителі та батьки СЗШ №14 приготували кіндери для Великоднього кошика та великодню паску для для дітей, які знаходяться на лікуванні у лікарнях,  створили писанку, яку могли розфарбувати бажаючі мешканці нашого міста біля міськвиконкому (автор - вчитель образотворчого мистецтва Бобир Т. О.).

   Школа залучає батьків до різноманітних заходів, які відбуваються у закладі освіти. Так у цьому році батьки провели квест для вчителів до їх професійного свята. Це було дуже приємною неочікуваною несподіванкою для педагогів. Цікавинкою як для учнів так і для батьків було свято Хелловін. Із святкових атрибутів створили фото зону, де всі бажаючі могли зробити фото напам’ять

Харчування

   Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування закладу регламентується:

·        статтями 140, 146 Конституції України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

·        постановами Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), від 26 квітня 2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»;

·        наказами Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»; управління освіти міської ради міста Кропивницького від 28 грудня 2018 року №908/о «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Кропивницького на 2019 рік»;

·        рішенням Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2207 «Про організацію харчування учнів та вихованців пільгових категорій в закладах освіти м. Кропивницького на 2019 рік» та рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 27 грудня 2018 року № 647 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Кропивницького на 2019 рік»;

·        листом управління освіти міської ради міста Кропивницького від 10 січня 2019 року №70/1-01-09 «Про організацію харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО в січні 2019 року»

   Згідно з вище зазначеними документами в школі організовано дворазове харчування дітей (сніданки для учнів 1-4 класів - безкоштовні).

   Забезпечено безкоштовне харчування учнів пільгових категорій відповідно до наказів управління освіти міської ради міста Кропивницького від 28 грудня 2018 року №908/о «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Кропивницького на 2019 рік», від 17 серпня 2018 року  № 555 /о «Про організацію харчування учнів та вихованців в закладах освіти м. Кропивницького на 2018/2019 н.р..»

   Правом на безкоштовне харчування користувалися протягом 2018-2019н.р. 69 учнів.

  У їдальні школи організовувалося гаряче харчування учнів 5-11-х класів за бажанням. Також працював буфет, у якому постійно була різноманітна випічка, перелік якої затверджено Кропивницьким міським управлінням головного управління Держспоживслужби у Кіровоградський області, кавові напої, чай, соки та компот. Дуже важливим вважається в школі питання організації питного режиму. У вільному доступі для дітей знаходиться чайник з питною води.

   Адміністрацією закладу, радою школи з питань харчування проводилась перевірка режиму роботи шкільної їдальні, якості продукції і відповідності норм харчування учнів.  Медичною сестрою школи проводилась перевірка за виконанням норм харчування, контроль термінів реалізації, спостереження за санітарно-гігієнічним станом  харчоблоку. Щодня відбиралися проби готової продукції для перевірки на випадок отруєння учнів для санітарного розслідування або для планового обстеження в лабораторії. 

 

 

Протокол №1

загальних зборів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

від 14 червня 2018 року

 

Присутні:

Педагогічний колектив, члени Ради школи, представники батьківського комітету школи, громадськість мікрорайону

 

Порядок денний:

   1. Обрання головуючого конференції та секретаря.

За пропозицією із зали одноголосно обрано головуючим зборів, члена загальношкільного батьківського комітету – Давид О.С. та секретаря –  вчителя географії  Андраєва Т.А.

   2. Оголошення та затвердження порядку денного, регламенту роботи.

Одноголосно затверджено порядок денний та регламент для звітної доповіді директора – 25-30 хвилин, для виступів – до 5 хвилин.

   3. Звіт директора школи Саржевського О.А. «Про основні напрями та підсумки діяльності школи з червня 2017 року по червень 2018 року».

 

Слухали:

Звіт директора школи Саржевського О.А. «Про основні напрями та підсумки діяльності школи з червня 2017 року по червень 2018 року»

 

   В обговоренні взяли участь: члени Ради школи, колектив школи, батьківський комітет школи та громадськість мікрорайону.

   4. Проведення процедури таємного голосування.

   За пропозицією із присутніх було обрано голову та двох членів лічильної комісії, а саме:

Кустова С.І., вчитель початкових класів,;

Бойко О.П., вчитель математики, член комісії;

Давид О.С, член батьківського комітету 11 класу.

 

За це рішення проголосували:

«за» - 94 осіб

 

«проти» - 2

 

«утримались» - 0

 

   5. Затвердження протоколів лічильної комісії.

   Затверджено протокол №1 (створення лічильної комісії) та протокол №2 (підведення підсумків таємного голосування).

   Протоколи додаються.

   6. Оголошення результатів таємного голосування.

Ухвалили:

За підсумками таємного голосування колектив школи, члени Ради школи, батьківський комітет, громадськість мікрорайону визначає роботу директора школи задовільною.

 

Додатки:

   1. Текст виступу Саржевського О.А., директора школи.

   2. Протокол №2 засідання лічильної комісії за підсумками таємного голосування.

 

   Головуючий зборів

Давид О.С.

   Секретар

Андраєва Т.А.

 

Протокол №2

лічильної комісії про підсумки голосування загальних зборів

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

14 червня 2018 року.

 

   1. Про обрання лічильної комісії.

Голосували:

За – 94 осіб, що складає 98% від загальної кількості присутніх на зборах

Проти – 2

Утримались – 0

За результатами голосування прийняте рішення

Обрати членів лічильної комісії річних зборів у наступному складі:

Представник батьківського комітету

Давид О.С.

Вчитель початкових класів

Кустова С.І.

Вчитель математики

Бойко О.П.

 

   2. Про результати щорічного звіту директора школи Саржевського О.А.

     2.1. Роботу директора спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області вважати задовільною.

Голосували:

За – 94, що складає 98,9% голосів від загальної кількості присутніх

Проти – 2

Утримались – 0

 

Члени лічильної комісії

Давид О.С.

 

 

Кустова С.І.

 

 

Бойко О.П.


          

Загальні відомості про навчальний заклад

 

   Навчальний заклад працює у дві зміни за 5 денним робочим тижнем. Виховання та навчання здійснюється на українській мові. 

   У 2017-2018 навчальному році у школі функціонувало 25 спеціалізованих класів:

 

Класи

Кількість класів на паралелі

Профілі навчання

З поглибленим вивченням

іноземних мов

1

3

3

2

2

2

3

3

3

4

3

3

5

3

3

6

2

2

7

2

2

8

2

2

9

2

2

10

1

1

11

2

2

 

Кількість учнів та класів у навчальному закладі на початок року

 

Початкова школа

Основна школа

Старша школа

1-4 класи

5-9 класи

10-11 класи

К-сть класів

К-сть учнів

К-сть класів

К-сть учнів

К-сть класів

К-сть учнів

11

314

11

320

3

71

Всього класів школи: 25

Всього учнів школи: 705

Середня наповнюваність: 28,2

 

                                                                 Рух учнів

 

Класи

1

2

3

4

Всього

5

6

7

8

9

Всього

10

11

Всього

Разом

Кількість класів на паралелі

3

2

3

3

11

3

2

2

2

2

11

1

2

3

25

Кількість учнів на початок нового навчального року

85

70

83

76

314

90

65

55

61

49

320

28

43

71

705

Прибуло учнів

4

0

4

1

9

6

0

0

0

1

7

0

0

0

16

Вибуло учнів

0

2

3

2

7

5

3

2

2

0

12

0

1

1

20

Кількість учнів на кінець навчального року

89

68

84

75

316

91

62

53

59

50

315

28

42

70

701

 

                    Кадрове забезпечення навчального закладу

    Відповідно штатного розкладу навчального закладу на 2017-2018 навчальний рік:

 • адміністративно-управлінський персонал – 4,5 штатних одиниці;
 • педагогічні ставки – 65,28 штатних одиниці;
 • педагогічний персонал – 3 штатні одиниці;
 • спеціалісти – 6,75 штатних одиниць;
 • молодший обслуговуючий персонал – 18,5 штатних одиниць.

Всього по навчальному закладу – 98,03 штатних одиниць.  Всі посади фактично зайняті.

    Протягом 2017 року курси підвищення кваліфікації педагогічні працівники школи в кількості 16 осіб пройшли при Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

 

                              Кількісний склад працівників

 

Усього педагогічних працівників

72

Учителів

70

Практичних психологів

1

Педагогів-організаторів

1

Усього обслуговуючого персоналу

20

Усього працівників

92

З них працює за сумісництвом

1

 

Якісний склад педагогічного колективу

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання

 

Молодший спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

Спеціаліст

Спеціаліст другої категорії

Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст вищої категорії

Старший учитель

Учитель-методист

Вихователь-методист

Практичний психолог-методист

Педагог-організатор-методист

Кількість

педагогічних працівників

1

0

71

0

17

6

14

32

22

2

0

0

0

 

                                       Стаж педагогічних працівників

 

Кількість педагогічних працівників

 

Педагогічний стаж працівників

до 3

років

понад 3 роки

понад 10 років

понад 20 років

понад 30 років

понад 40 років

понад 50 років

 

72

 

 

4

16

17

20

15

0

0

 

Вік педагогічних працівників

 

Кількість педагогічних працівників

 

Вік педагогічних працівників

до 30 років

31-40 років

41-50 років

51-55 років

більше

55 років

 

72

 

 

14

14

20

12

12


 

Медичне обслуговування у навчальному закладі

      Методичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до вимог чинного законодавства. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна сестра медична, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Працівники школи проходять медичне та флюорографічне обстеження на базі КЗ «ЦПМСД №1» 1 раз на рік згідно графіка. Всі огляди фіксуються в санітарних книжках установленого зразка і зберігаються у сестри медичної.

      В зв’язку з реформуванням у медичній сфері була скасована Форма первинної облікової документації № 026/о «Медична карта дитини для дошкільного та загальноосвітнього навчального закладів». Відтепер батьки повинні до початку кожного навчального року надати медичному працівнику Форму №086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» на підставі яких у школі будуть формуватись списки учнів спеціальної, підготовчої, основної груп та звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Разом з Формою 086-1/о надається Форма 063/о «Карта профілактичних щеплень», що дає змогу медичному працівнику бути ознайомленим з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

     Важливим напрямком роботи школи є створення середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки. Сестрою медичною  по класах були проведені профілактичні бесіди з врахуванням вікових особливостей учнів. Серед них: «Шкідливий вплив вживання наркотичних речовин», « Надання долікарської допомоги постраждалим внаслідок ДТП», «Особиста гігієна учнів», «Профілактика дитячого травматизму».

    Протягом навчального року на батьківських лекторіях проведені відповідні бесіди.

 

                       Матеріально-технічна база навчального закладу

 

   Протягом минулого 2017-2018 навчального року в навчальному закладі були створені належні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення напрямків  освітнього процесу. Заплановані види ремонтних робіт проводилися за рахунок коштів місцевого бюджету в межах передбачених та затверджених асигнувань на школу, а також шляхом залучення позабюджетних коштів фізичних та юридичних осіб.

   Окрім того, протягом навчального року до проведення ремонтних робіт активно залучалася батьківська громадськість. За цей час виконано такі види ремонтних робіт:

 • за кошти батьків проведено поточні ремонти всіх аудиторій закріплених за класами;
 • за позабюджетні кошти було придбано 2 проектори (19540 грн.), ноутбук (7522 грн.), стільці (5000 грн.), фарба (1992 грн.);
 • за кошти міського бюджету в 2017 р. було закуплено товарів по КЕКВ 2210 на суму 136125,43 грн., товарів та послуг по КЕКВ 2240 на суму 86580,43 грн.

В 2018 р. по КЕКВ 2210 та КЕКВ 2240 заклад отримав будівельні матеріали, технічний інвентар, фармацевтичні засоби та інші засоби для потреб освітнього процесу. Була здійснена оплата за послуги зв’язку, вивозу сміття, навчання працівників, лабораторні дослідження, підписка на періодичні фахові видання, дератизацію.

 

Фінансово- господарська діяльність

 

 

2016/план

2016/факт

2017/план

2017/факт

2018/план

Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста (загальний фонд) на:

5575505 грн

5862957 грн

9528,6 тис грн

9421072 грн

9704178 грн

 

 

 

 

 

З них:

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата з нарахуваннями

4526871 грн

4874039 грн

6704,2 тис грн

8159703 грн

6945339 грн

Харчування

420415 грн

319479 грн

476,9 тис грн

401296 грн

1186810 грн

Енергоносії

580959 грн

646570 грн

695,0 тис грн

638613 грн

680632 грн

Інше

47260 грн

22868 грн

207,8 тис грн

221458 грн

99139 грн

Спеціальний фонд (власні надходження):

4983325 грн

 

 

 

 

Поточне утримання однієї дитини:

8092 грн

8584 грн

13950 грн

13794 грн

13765 грн


                

             Організація методичної робити з педагогічними працівниками школи  у 2017-2018н.р.

   У 2017-2018н.р.педагогічний колектив школи розпочав роботу над реалізацією  нової Концепції, в якій  окреслені пріоритетні напрямки розвитку загальноосвітнього закладу на п’ять років з 2018 по 2023 роки.

У 2017-2018н.р.  організована робота 18 шкільних методичних підрозділів. Здійснення  диференціації у структурі методичної роботи  створило оптимальні умови для вдосконалення професійної компетентності вчителів.

 За результатами атестації, якісний склад вчителів школи зріс на 12% порівняно з 2016-2017н.р. 

  Методична робота не обмежується рамками школи, щороку вчителі  діляться своїм досвідом роботи на обласних та міських семінарах-практикумах, проводять авторські семінари, майстер-класи, беруть участь у  фахових конкурсах та тренінгах.

Була забезпечена участь вчителів: Петренко Л.В., Хмури Т.О., Горощук І.В., Кафалінос Н.М, Нікішаєвої А.Є., Реви А.М., Венцель О.А., Царенко М.О., Олексієнко Н.В., Бобир Т.О., Паталах С.М., Козицька В.М.. Кондратенко В.І., Данілова Л.В.,   Томаченко О.Г.,  Бойко О.П., Кривошея Є.В. у роботі фахових семінарів практикумів на базі навчальних закладів міста.

У листопаді 2017року на базі школи пройшов міський семінар-практикум для вчителів німецької мови та організована педагогічна практика для слухачів курсів при КОІППО з проблеми «Навчання німецькій мові на засадах педагогіки партнерства». У роботі семінару взяли участь: Ільченко Г.К.,  Венцель О.А., Рева А.М., Самохвалова О.В., Шпорт Н.Д., Петричук Т.С.

З метою популяризації власного педагогічного досвіду вчителі: Касьяненко В.О., Нестерова М.В., Нікішаєва А.Є., Подолян Я.С., Чоповська Л.М. взяли участь у міській Інтернет конференції з проблеми «Реалізація вимог формування ключових і предметних комплектносте школярів в умовах впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної освіти».

Забезпечена участь педагогічних працівників Іванченко Л.Г., Ільченко Г.К., Касьяненко В.О., у педагогічному марафоні «Використання педагогічних ідей В. Сухомлинського в практику сучасної школи». Також протягом року були проведені шкільні заходи присвячені 100-річчю від дня народження В.О. Сухомлинського.

Щороку методичний актив школи залучається до участі у шкільних педагогічних радах, конференціях та семінарах-практикумах.

З метою прискорення адаптації учнів 1-х класів до умов навчального закладу, був проведений психолого-педагогічний семінар у жовтні 2017року,  на якому розглядалося  питання особливостей розвитку та навчання дітей 6-ти річного віку.

Аналіз результатів показав, що 30 учителів та 34 учня  взяли участь у всеукраїнських та міжнародних вебінарах, онлайн нарадах та міжнародних  конференціях протягом року.

Учителі Венцель О.А., Паталах С.М. та Нікішаєва А.Є були задіяні у здійсненні експертизи електронних версій проектів підручників.

Учні 10-11 класів брали участь в апробації тестових завдань до ЗНО – 2018 з англійської, німецької мови та математики.

Педагогічні працівники забезпечені основною  загальнопедагогічною та фаховою інформацією. Передплачено комплект фахових видань «Шкільного світу» та «Педагогічної преси».   У розпорядженні вчителів  вільний доступ до мережі Інтернет у кабінеті інформатики.

Окреслені пріоритетні напрямки роботи школи на 2018-2019 роки є:

 1. Організація навчально-виховного процесу в школі І ступеня за новими освітніми стандартами.
 2. Різнобічний розвиток дитини на основі виявлення її задатків, здібностей і уподобань формування інтересів і потреб.
 3. Організація навчально-виховного процесу в старшій профільній школі на засадах партнерства.
 4. Розвивати уміння школярів працювати в команді.
 5. Формування у школярів уміння і бажання навчатися впродовж життя, вироблення умінь практичного застосування здобутих знань.
 6. Наближення освіти до потреб життя.
 7. Забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення старшокласників, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією.
 8. Виховання школяра як громадянина України, вільної, соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях.

 

Протокол №1

загальних зборів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

від 15 червня 2017 року

 

Присутні:

Педагогічний колектив, члени Ради школи, представники батьківського комітету школи, громадськість мікрорайону

 

Порядок денний:

   1. Обрання головуючого конференції та секретаря.

За пропозицією із зали одноголосно обрано головуючим зборів, голову загальношкільного батьківського комітету – Береславську О.О. та секретаря –  вчителя початкових класів Олексієнко Н.В.

   2. Оголошення та затвердження порядку денного, регламенту роботи.

Одноголосно затверджено порядок денний та регламент для звітної доповіді директора – 25-30 хвилин, для виступів – до 5 хвилин.

   3. Звіт директора школи Саржевського О.А. «Про основні напрями та підсумки діяльності школи з червня 2016 року по червень 2017 року».

 

Слухали:

Звіт директора школи Саржевського О.А. «Про основні напрями та підсумки діяльності школи з червня 2016 року по червень 2017 року»

 

   В обговоренні взяли участь: члени Ради школи, колектив школи, батьківський комітет школи та громадськість мікрорайону.

   4. Проведення процедури таємного голосування.

   За пропозицією із присутніх було обрано голову та двох членів лічильної комісії, а саме:

 • Кириченко З.П., вчитель початкових класів, голова ПК, голова комісії;
 • Бойко О.П., вчитель математики, член комісії;
 • Давид О.В., представник батьківського комітету.

 

 

За це рішення проголосували:

«за» - 98 осіб (одноголосно)

 

«проти» - 0

 

«утримались» - 0

 

   5. Затвердження протоколів лічильної комісії.

   Одноголосно затверджено протокол №1 (створення лічильної комісії) та протокол №2 (підведення підсумків таємного голосування).

   Протоколи додаються.

   6. Оголошення результатів таємного голосування.

Ухвалили:

За підсумками таємного голосування колектив школи, члени Ради школи, батьківський комітет, громадськість мікрорайону визначає роботу директора школи задовільною.

 

Додатки:

   1. Текст виступу Саржевського О.А., директора школи.

   2. Протокол №2 засідання лічильної комісії за підсумками таємного голосування.

 

 

   Головуючий зборів

Береславська О.О.

   Секретар

Олексієнко Н.В.

 

Протокол №2

лічильної комісії про підсумки голосування загальних зборів

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

15 червня 2017 року

 

   1. Про обрання лічильної комісії.

Голосували:

За – 98 осіб, що складає 100% від загальної кількості присутніх на зборах

Проти – 0

Утримались – 0

За результатами голосування прийняте рішення

Обрати членів лічильної комісії річних зборів у наступному складі:

Представник батьківського комітету

Давид О.В.

Вчитель початкових класів

Кириченко З.П.

Вчитель математики

Бойко О.П.

 

   2. Про результати щорічного звіту директора школи Саржевського О.А.

     2.1. Роботу директора спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області вважати задовільною.

Голосували:

За – 85, що складає 100 % голосів від загальної кількості присутніх

Проти – 0

Утримались – 0

 

Члени лічильної комісії

Давид О.В.

 

 

Кириченко З.П.

 

 

Бойко О.П.

 

 

                  Загальні відомості про навчальний заклад

 

   Навчальний заклад працює у дві зміни за 5 денним робочим тижнем. Виховання та навчання здійснюється на українській мові.

 

   У 2016-2017 навчальному році у школі функціонувало 25 спеціалізованих класів:

 

Класи

Кількість класів на паралелі

Профілі навчання

З поглибленим вивченням іноземних мов

1

2

2

2

3

3

3

3

3

4

3

3

5

2

2

6

2

2

7

2

2

8

2

2

9

2

2

10

2

2

11

2

2

 

       Кількість учнів та класів у навчальному закладі на початок року

 

Початкова школа

Основна школа

Старша школа

1-4 класи

5-9 класи

10-11 класи

К-сть класів

К-сть учнів

К-сть класів

К-сть учнів

К-сть класів

К-сть учнів

11

320

10

279

4

84

Усього класів школи: 25

Усього учнів школи: 683

Середня наповнюваність: 27,5

 

                                                                 Рух учнів

 

Класи

1

2

3

4

Усього

5

6

7

8

9

Усього

10

11

Усього

Разом

Кількість класів на паралелі

3

3

3

3

12

2

2

2

2

2

10

2

1

3

25

Кількість учнів на початок нового навчального року

71

81

77

91

320

64

56

61

53

45

279

42

42

84

683

Прибуло учнів

0

0

0

1

1

0

0

1

2

1

4

2

0

2

7

Вибуло учнів

1

2

1

0

4

1

2

0

0

0

3

1

0

1

8

Кількість учнів на кінець навчального року

70

79

76

92

317

63

54

62

55

46

280

43

42

85

682

 

                    Кадрове забезпечення навчального закладу

 

   Відповідно штатного розкладу навчального закладу на 2016-2017 навчальний рік:

 • адміністративно-управлінський персонал – 4,5 штатних одиниці;
 • педагогічні ставки – 63 штатних одиниці;
 • педагогічний персонал – 2,5 штатні одиниці;
 • спеціалісти – 5,25 штатних одиниць;
 • молодший обслуговуючий персонал – 18,5 штатних одиниць;
 • всього по навчальному закладу – 95,72 штатних одиниць.

 

   Всі посади фактично зайняті.

 

   Протягом 2016 року курси підвищення кваліфікації педагогічні працівники школи в кількості 15 осіб пройшли при Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

 

                              Кількісний склад працівників

 

Усього педагогічних працівників

70

З них:

 

 • учителів

68

 • практичних психологів

1

 • педагогів-організаторів

1

 • керівників гуртків

 

Усього обслуговуючого персоналу

20

Усього працівників

90

З них працює за сумісництвом

1

 

                          Якісний склад педагогічного колективу

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання

 

Молодший спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

Спеціаліст

Спеціаліст другої категорії

Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст вищої категорії

Старший учитель

Учитель-методист

Вихователь-методист

Практичний психолог-методист

Педагог-організатор-методист

Кількість

педагогічних працівників

1

0

69

0

19

3

14

34

18

2

0

0

0

 

                                       Стаж педагогічних працівників

 

Кількість педагогічних працівників

 

Педагогічний стаж працівників

до 3

років

понад 3 роки

понад 10 років

понад 20 років

понад 30 років

понад 40 років

понад 50 років

 

70

 

 

6

13

17

18

16

0

0

 

                                       Вік педагогічних працівників

 

Кількість педагогічних працівників

 

Вік педагогічних працівників

до 30 років

31-40 років

41-50 років

51-55 років

більше

55 років

 

70

 

 

13

14

19

12

12

 

Медичне обслуговування у навчальному закладі

  Медичний кабінет СЗШ№14 обслуговує 683 учнів та 90 робітників школи. Медичне обслуговування здійснює сестра медична Білоусова Н.В. та лікар-педіатор КЗ «ЦПМСД»2» СтефанюкЛ.Д.

   На всіх учнів згідно списків маються ф-026-у та  ф0-63. Протягом року проводилось тубдіагностика та профілактичні щеплення. Всі маніпуляції проводяться з письмової згоди батьків та після огляду лікаря- педіатра.

   Відповідно до результатів медичних оглядів дітей та на підставі медичних довідок лікувальної установи у школі форму списки учнів спеціальної, підготовчої, основної груп та звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.

     Своєчасно проводиться огляд школярів на педикульоз  та коросту (після кожних канікул та за потребою).

     Працівники школи проходять медичне та флюрографічне обстеження на базі КЗ «ЦПМСД№1» 1 раз на рік згідно графіка. Всі огляди фіксуються в санаторних книжках установленого зразка і зберігаються у сестри медичної. На харчоблоці виконуються санітарні вимоги по обробці приміщень, інвентарю, посуду, дотримується технологія приготування їжі.

     Одним з напрямків роботи школи є створення середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки. Враховуючи вищесказане медичними працівниками по класах були проведені профілактичні бесіди з врахуванням вікових особливостей учнів. Серед них: «Шкідливий вплив вживання наркотичних речовин», « Надання долікарської допомоги постраждалим внаслідок ДТП», «Особиста гігієна учнів», «Профілактика дитячого травматизму».

    Протягом навчального року на батьківських лекторіях проведені бесіди на теми: «Режим першокласника», «Профілактика педикульозу», «Значення профілактичних щеплень та туберкулінової діагностики», «Про стан медичного обслуговування учнів, про заходи щодо профілактики і боротьби з грипом та ГРВІ», «Моніторинг здоров’я учнів», «Обережно кліщі», «Репродуктивне здоров’я».

                 

                  Виховна робота в СЗШ №14 (2016-2017 н. р.)

Завданням виховної роботи школи є «Виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої людини, здатної до саморозвитку і самовдосконалення».     І над ним працює ввесь педагогічний колектив створюючи добру, дружню та творчу атмосферу в навчальному закладі. Та одним із найважливіших моментів роботи  є співпраця з батьками. Тому що це один з головних принципів успішного виховання учнів. Батьки віддають до школи своїх дітей з надією, що тут їх виховуючи навчають. І важливим фактором є те, що батьки працюють в тандемі  з педагогами. Прикладом є робота нашого навчального закладу. Жоден виховний захід не проходить без   участібатьків.І це на нашу думку правильно. Тому що вони знають чим живуть їх діти.

Харчування

Важливим аспектом збереженняздоров'яучнів є створення умов для раціональногохарчуваннядітейпротягомперебування у школі. Організаціяхарчування закладу регламентується:

·        ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 6 п. «а», підпунктом 8 п. «б» ст. 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законами України “ Про загальну середню освіту ”, «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», ст. 5 Закону Країни «Про охорону дитинства»,

·        постановами Кабінету Міністрів України від 29.06.2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 02 лютого 2011 року №116 «Порядок надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами, від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (зі змінами від 06.08.2014 року №353), 05 листопада 2012 року №870/1246 «Про посилення заходів з профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед дітей у загальноосвітніх навчальних закладах»; від 26 квітня 2002 року №565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»; порядком організації харчування дітей у навчальних і оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329;

·         Методичними рекомендаціями з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01.08.2006 №265;

·        Наказами управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 05.07.2016 р. №530 ;

·        Рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 23 серпня 2016 року №453 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 26 січня 2016 року №26 «Про організацію харчування учнів та Вихованців навчальних закладів м. Кіровограда на 2016 рік», від 28 грудня 2016 року №707 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів м. Кропивницького на 2017 рік»

Згідно з вище зазначеними документами в школі організовано дворазове харчування дітей (сніданки для учнів 1-4 класів - безкоштовні).

   Забезпечено безкоштовне харчування учнів пільгових категорій відповідно до наказів управління освіти  Кіровоградської міської ради від 11 серпня 2016р. №570/о «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів  м. Кропивницький на 2016 – 2017 н.р.», від 23 серпня 2016 року №604/о «Про внесення змін до наказу «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів м. Кіровограда на 2016 рік», від 28.01.2016 №50/о»; від 28 грудня 2016 року №1042/о «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів м. Кропивницького на 2017 рік». Правом на безкоштовне харчування користувалися протягом 2016-2017н.р. 64 учні.

У їдальнішколиорганізовувалосягарячехарчуванняучнів 5-11-х класів за бажанням. Такожпрацював буфет, у якому постійнобуларізноманітна випічка, перелік якої затверджено санітарно-епідеміологічною станцією, кавові напої, чай, соки та компот.Дужеважливимвважається в школіпитанняорганізаціїпитного режиму. У вільномудоступі для дітейзнаходитьсябалон з помпою для подачіпитної води.

   Адміністрацією закладу, радою школи з питань харчування проводилась перевірка режиму роботи шкільної їдальні, якості продукції і відповідності норм харчування учнів.  Медичною сестрою школипроводилась перевірка за виконанням норм харчування, контроль термінівреалізації, спостереження за санітарно-гігієнічним станом  харчоблоку. Щоднявідбиралисяпробиготовоїпродукції для перевірки на випадокотруєнняучнів для санітарногорозслідуванняабо для планового обстеження в лабораторії.

Робота з батьками

Співпраця з батьками – один з головнихпринципівуспішноговихованняучнів. Постійніконсультації, батьківськілекторії., засідання загальношкільного батьківського комітету, засідання Ради навчального закладу, загальношкільні батьківські збори, на яких обговорювались проблеми,щогостротурбуютьсім’ї, відвідування  дітейвдома, яке дозволило покращитивиховнийпроцес. Батьки берутьактивну участь у життіколективу школи: допомагають у підготовці свят, придбанніподарунків для дітей, супроводжуютьучнівпід час екскурсій, подорожей, організовуютьдозвілля.

      У цьому році  вперше з нагодивідзначення Дня Святого Миколаяучнівський, батьківський та педагогічнийколективишколи 15.12.2016р. провели шкільнуакцію «Миколай приходить до всіх», а 20.12.2016р. Миколай та Снігурка  зібрані подарункивідвезли до Новомиргородськоїспеціальної загальноосвітньої  школи-інтернату І-ІІ ступенівКіровоградськоїобласної ради. Привіталивсіх з наступаючимисвятами, пограли з дітьмив  ігри та вручили зібраніподарунки.

Уже стало традицією батьківського колективу школибрати участь у міськомуфестивалі "Величне свято Великодня" . 13.04.2017р. учні, вчителі та батьки СЗШ №14 приготувалиВеликоднікошики для військових 3-го полку, які представили на фестивалі, створили карту українськихписанок (автор - вчительобразотворчогомистецтваБобир Т. О.), розписуваликрашанкибіляміськвиконкому та розповсюджувалилистівки з порадами щодо підготовки до Великодня.

   Школа сприяє вихованню екологічної культури, розвитку творчої ініціативи та пізнавальної діяльності молоді, формуванню естетичного смаку. Новим напрямком екологічного виховання в СЗШ №14 стала участь у міському проекті «Бережи здоров’я з молоду». З квітня місяця 2017р. ініціативна група розробила шкільний проект., який батьки та учні школи в травні  захищали на міському засіданні. І протягом червня 2017р. – травня 2018р. у школі буде впроваджено запланований проект. Стартував проект місячником благоустрою (квітень), в рамках якого учні разом з батьками висадили алею дерев поблизу школи.

 

                       Матеріально-технічна база навчального закладу

 

   Протягом минулого 2016-2017 навчального року в навчальному закладі були створені належні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення напрямків навчально-виховного процесу. Заплановані види ремонтних робіт проводилися за рахунок коштів місцевого бюджету в межах передбачених та затверджених асигнувань на школу, а також шляхом залучення позабюджетних коштів підприємств, будівельних матеріалів тощо.

   Окрім того, протягом навчального року до проведення ремонтних робіт активно залучалася батьківська громадськість. За цей час виконано такі види ремонтних робіт:

 • за кошти батьків проведено поточні ремонти всіх аудиторій закріплених за класами, придбано ноутбук, інтерактивну дошку з проектором;
 • за кошти місцевого бюджету протягом навчального року:
  • отримано 18 комп’ютерів, ноутбук, проектор, інтерактивну дошку;
  • здійснено ремонт підлоги і поверху (365 м2);
  • ремонт електрообладнання, перезарядка вогнегасників.

   За позабюджетні кошти придбано 8 стільців, обладнання для їдальні, волейбольні м’ячі, дриль ударний, лінолеум, стенди, 2 принтера, батареї для системи опалення.

 

                                                   Аналіз стану

                                методичної роботи у школі  в 2016-2017 н. р.

Міський семінар-практикум для заступників директорів з НВР (жовтень 2016р.)

Мета: Популяризація створеного методичного досвіду та поширення кращого педагогічного досвіду вчителів школи.

У семінарі взяли участь: заступник директора з НВР Ільченко Г.К., практичний психолог Осташик І.О., учитель англійської мови   Щербакова Н.М., учитель математики , Терещенко А.К.

 

Міський семінар-практикум для директорів шкіл нового типу (листопад 2016р.)

Мета: популяризація шкільної  організаційно-функціональної системи інтелектуальної творчої діяльності вчителів та учнів в умовах профільного навчання.

У семінарі взяли участь: директор школи Саржевський О.А., заступник директора з НВР Ільченко Г.К., практичний психолог Осташик І.О., учитель англійської мови Касьяненко В.О, учитель історії Феденко Н.В, учитель німецької мови Рева А.М., учитель інформатики Кривошея Є.В.

 

Педагогічний  практикум для вчителів початкових класів слухачів курсів при КОІППО (листопад 2016р.)

Мета:  ознайомлення з досвідом роботи вчителів молодших класів.

 

У семінарі взяли участь: директор школи Саржевський О.А., заступник директора з НВР Олаг С.М., вчителі: Олексієнко Н.В. (2-Б); Паталах С.М. (3-А); Кустова С.І. (4-А); Кириченко З.П. (4-Б).

Інновації у навчально-методичній діяльності

 Якісний склад педагогічного колективу дозволяє ефективно реалізувати професійних, інтелектуальних та творчих запитів педагогів.

У  школі створено 18 методичних підрозділів, які координують педагогічну та самоосвітню діяльність вчителів. Така робота сприяє безперервному  розвитку професійної компетентності педагогів. 

Професійна  компетентність педагогів школи

 

Щороку вчителі школи беруть участь у міській Інтернет-конференції з різних аспектів педагогічної діяльності. У 2016-2017н.р. 6 учителів школи підготували наукові статті з досвіду своєї роботи  для обговорення колегами міста Кропивницький. 

 

Якісна профільна освіта

Педагогічний колектив школи  - активний учасник міського проекту «Якісна профільна освіта ».

Мета проекту – забезпечення якості освіти у старшій профільній школі.

 

У лютому  2017році адміністрація школи та вчителі іноземних мов підготували творчу презентацію «Візитка профільної школи» за участю учнів 10-х класів та творчий захід для мешканців мікрорайону «День Відкритих дверей» (березень 2017р.)

 

Участь у міжнародних проектах та програмах

 

Мета: популяризація англійської мови, як засобу міжнародного спілкування.

 

Вчителі англійської мови активно залучають учнів до участі у міжнародних проектах і програмах.

У 2016-2017н.р. учні 8-10 класів провели дві відеоконференція зі своїми ровесниками з Італії, Йорданії, та Індії, як учасники  міжнародної  програми  “Generation Global”   та отримали срібний диплом визнання від засновників програми.

Шкільний координатор міжнародних проектів Щербакова Н.М.

 

                                          Фінансово-господарська діяльність

 

2016/план

2016/факт

2017/план

Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста

5575505 грн.

5862957 грн.

9528,6

тис. грн.

(загальний фонд) на 2016 рік/обсяг використаних видатків в 2016 році/ Обсяг затверджених видатків на 2017 рік

З них:

 

 

 

Заробітна плата з нарахуваннями

4526871 грн.

4874039 грн.

6704,2

тис. грн.

Харчування

420415 грн.

319479 грн.

476,9

тис. грн.

Енергоносії

580959 грн.

646570 грн.

695,0

тис. грн.

Інше

 

 

 

Спеціальний фонд (власні надходження):

498325 грн.

-

-

Поточне утримання однієї дитини:

8422 грн.

8584 грн.

13 950

тис. грн.

 

 

 

 

Протокол №1

загальних зборів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

від 16 червня 2016 року

 

Присутні:

Педагогічний колектив, члени Ради школи, представники батьківського комітету школи, громадськість мікрорайону

 

Порядок денний:

   1. Обрання головуючого конференції та секретаря.

За пропозицією із зали одноголосно обрано головуючим зборів, представника загальношкільного батьківського комітету – Яковенко О.С. та секретаря –  вчителя початкових класів Кустову С.І.

   2. Оголошення та затвердження порядку денного, регламенту роботи.

Одноголосно затверджено порядок денний та регламент для звітної доповіді директора – 25-30 хвилин, для виступів – до 5 хвилин.

   3. Звіт директора школи Саржевського О.А. «Про основні напрями та підсумки діяльності школи з червня 2015 року по червень 2016 року».

 

Слухали:

Звіт директора школи Саржевського О.А. «Про основні напрями та підсумки діяльності школи з червня 2015 року по червень 2016 року»

 

   В обговоренні взяли участь: члени Ради школи, колектив школи, батьківський комітет школи та громадськість мікрорайону.

   4. Проведення процедури таємного голосування.

   За пропозицією із присутніх було обрано голову та двох членів лічильної комісії, а саме:

 • Кириченко З.П., вчитель початкових класів, голова ПК, голова комісії;
 • Бойко О.П., вчитель математики, член комісії;
 • Лішман О.Є., представник батьківського комітету.

 

 

За це рішення проголосували:

«за» - 95 осіб (одноголосно)

 

«проти» - 0

 

«утримались» - 0

 

   5. Затвердження протоколів лічильної комісії.

   Одноголосно затверджено протокол №1 (створення лічильної комісії) та протокол №2 (підведення підсумків таємного голосування).

   Протоколи додаються.

   6. Оголошення результатів таємного голосування.

Ухвалили:

За підсумками таємного голосування колектив школи, члени Ради школи, батьківський комітет, громадськість мікрорайону визначає роботу директора школи задовільною.

 

Додатки:

   1. Текст виступу Саржевського О.А., директора школи.

   2. Протокол №2 засідання лічильної комісії за підсумками таємного голосування.

 

   Головуючий зборів

Яковенко О.С.

   Секретар

Кустова С.І.

 

 

Протокол №2

лічильної комісії про підсумки голосування загальних зборів

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

16 червня 2016 року

 

   1. Про обрання лічильної комісії.

Голосували:

За – 95 осіб, що складає 100% від загальної кількості присутніх на зборах

Проти – 0

Утримались – 0

За результатами голосування прийняте рішення

Обрати членів лічильної комісії річних зборів у наступному складі:

Представник батьківського комітету

Лішман О.Є.

Вчитель початкових класів

Кириченко З.П.

Вчитель математики

Бойко О.П.

 

   2. Про результати щорічного звіту директора школи Саржевського О.А.

     2.1. Роботу директора спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області вважати задовільною.

Голосували:

За – 92, що складає 98 % голосів від загальної кількості присутніх

Проти – 2

Утримались – 0

 

Члени лічильної комісії

Лішман О.Є.

 

 

Кириченко З.П.

 

 

Бойко О.П.

 

                                

Загальні відомості про навчальний заклад

   Навчальний заклад працює у дві зміни за 5 денним робочим тижнем. Виховання та навчання здійснюється на українській мові.

 

   У 2015-2016 навчальному році у школі функціонувало 24 спеціалізованих класи:

Класи

Кількість класів на паралелі

Профілі навчання

З поглибленим вивченням іноземних мов

1

3

3

2

3

3

3

3

3

4

3

3

5

2

2

6

2

2

7

2

2

8

2

2

9

2

2

10

2

2

11

1

1

 

         Кількість учнів та класів у навчальному закладі на початок року

 

Початкова школа

Основна школа

Старша школа

1-4 класи

5-9 класи

10-11 класи

К-сть класів

К-сть учнів

К-сть класів

К-сть учнів

К-сть класів

К-сть учнів

12

325

10

273

3

65

Усього класів школи: 25

Усього учнів школи: 663

Середня наповнюваність: 27

 

                                                  Рух учнів

Класи

1

2

3

4

Усього

5

6

7

8

9

Усього

10

11

Усього

Разом

Кількість класів на паралелі

3

3

3

3

12

2

2

2

2

2

10

2

1

3

25

Кількість учнів на початок нового навчального року

85

77

89

74

325

61

60

52

49

51

273

43

22

65

663

Прибуло учнів

0

1

3

0

4

0

1

1

1

0

3

1

0

1

8

Вибуло учнів

1

1

1

0

3

0

1

1

2

1

5

2

1

3

11

Кількість учнів на кінець навчального року

84

77

90

74

325

61

59

52

48

50

270

42

21

63

660

 

                            Кадрове забезпечення навчального закладу

   Відповідно штатного розкладу навчального закладу на 2015-2016 навчальний рік:

 • адміністративно-управлінський персонал – 4,5 штатних одиниці;
 • педагогічні ставки – 61 штатних одиниці;
 • педагогічний персонал – 2,5 штатні одиниці;
 • спеціалісти – 5,25 штатних одиниць;
 • молодший обслуговуючий персонал – 18,5 штатних одиниць;
 • всього по навчальному закладу – 91,75 штатних одиниць.

 

   Всі посади фактично зайняті.

   Протягом 2015 року курси підвищення кваліфікації педагогічні працівники школи в кількості 17 осіб пройшли при Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

 

                                 Кількісний склад працівників

Усього педагогічних працівників

66

З них:

 

 • учителів

64

 • практичних психологів

1

 • педагогів-організаторів

1

 • керівників гуртків

 

Усього обслуговуючого персоналу

22

Усього працівників

88

З них працює за сумісництвом

 

 

                                Якісний склад педагогічного колективу

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання

 

Молодший спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

Спеціаліст

Спеціаліст другої категорії

Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст вищої категорії

Старший учитель

Учитель-методист

Вихователь-методист

Практичний психолог-методист

Педагог-організатор-методист

Кількість

педагогічних працівників

1

0

65

0

16

4

13

33

20

2

0

0

0

                                     Стаж педагогічних працівників

 

 

Педагогічний стаж працівників

до 3

років

понад 3 роки

понад 10 років

понад 20 років

понад 30 років

понад 40 років

понад 50 років

Кількість педагогічних працівників

66

8

9

14

18

17

0

0

                                   Вік педагогічних працівників

 

 

Вік педагогічних працівників

до 30 років

31-40 років

41-50 років

51-55 років

більше

55 років

Кількість педагогічних працівників

66

12

14

18

11

11

 

               Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі

   Медичне обслуговування учнів здійснюється шкільною сестрою медичною Білоусовою Н.В. та лікарем-педіатром КЗ «ЦПМСД №2» Стефанюк Л.Д.

   Основним напрямком роботи є організація та проведення санітарно-протиепідемічних, лікувально-оздоровчих та реабілітаційних заходів, спрямованих на покращення здоров’я вихованців школи.

   Навчальний заклад співпрацює з дитячою стоматологічною поліклінікою, КЗ «ЦПМСД №2», де учні п’ятих класів і підлітки згідно із затвердженим графіком проходять поглиблені медичні огляди.

   Інші діти оглядаються лікарем-педіатром та сестрою медичною протягом навчального року. За медичними показниками учні направляються на консультацію до вузьких спеціалістів, про що свідчать медичні довідки. Лікарі дитячої стоматологічної поліклініки щороку проводять профілактичний огляд учнів школи та за потреби їх лікують.

   У школі склалася система зміцнення здоров’я учнів:

   1. За результатами медичних оглядів був здійснений розподіл учнів за станом здоров’я на групи для занять фізичною культурою та оформлені листки здоров’я.

   2. Вчителі на уроках проводять фізкультурні хвилинки.

   3. Згідно з календарним планом проводяться профілактичні щеплення та туберкулінова діагностика за письмовою згодою батьків, або осіб, які їх замінюють.

   4. Своєчасно проводяться перевірки учнів на педикульоз та коросту.

   5. За медичними показниками школярі забезпечуються дієтичним харчуванням.

   6. Діти з 15 років проходять обов’язкове щорічне флюорографічне обстеження.

   7. Літнє оздоровлення учнів проводиться в пришкільному закладі відпочинку «Бджілка».

   Одним з напрямків роботи школи є створення середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки. Враховуючи вищесказане медичними працівниками по класах були проведені профілактичні бесіди з врахування вікових особливостей учнів. Серед них: «Шкідливий вплив вживання наркотичних речовин», «Надання долікарської допомоги постраждалим внаслідок ДТП», «Особиста гігієна учнів», «Профілактика дитячого травматизму».

   Протягом навчального року на батьківських лекторіях проведені бесіди на теми: «Режим першокласника», «Профілактика педикульозу», «Значення профілактичних щеплень та туберкулінової діагностики», «Про стан медичного обслуговування учнів, про заходи щодо профілактики і боротьби з грипом та ГРВІ», «Моніторинг здоров’я учнів», «Обережно кліщі», «Репродуктивне здоров’я». Протягом року випущені санітарні бюлетені: «Профілактика глистяних інвазій», «Особиста гігієна учнів», «Загартовування влітку», «Харчування дітей молодшого шкільного віку».

   У навчальному закладі проводиться цілеспрямована організаторська та практична робота щодо пропаганди і утвердження здорового способу життя, до якої залучаються провідні медичні працівники з обласного наркологічного диспансеру, Центру сім’ї та молоді для проведення бесід та лекцій.

   Окрім того, в школі було проведено конкурс дитячих малюнків «За здоровий спосіб життя» та конкурс газет «Переможемо туберкульоз». Обладнано виставку учнівських робіт з пропаганди здорового способу життя, проведено моніторинг обізнаності учнів з питань здорового способу життя, результати якого свідчать, що вони володіють певними навичками та уміннями щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності та здорового способу життя.

 

                           Організація харчування учнів у СЗШ №14

   У школі створені  належні умови організації раціонального харчування дітей, дотримуються санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні вимоги. Рада школи з харчування веде постійний контроль виконання  норм харчування,  надходження готової продукції та продовольчої сировини до навчального закладу (результати перевірок засвідчуються у протоколах.)

   Шкільна їдальня укомплектована необхідним посудом. Її чистоті надається підвищена увага. Миття і дезинфекція здійснюється з дотриманням усіх норм санітарно-гігієнічного режиму. Продукти харчування постачаються з оформленням супроводжуючих накладних та сертифікатів, які засвідчують їх якість, сорт, термін зберігання продуктів згідно з розробленим та затвердженим графіком CТ«Добра», ТОВ «УкрПродДонСервіс», ФОП Головач С. М.

   У школі разом з організованим гарячим харчуванням для всіх учнів працює буфет. У ньому постійно присутня різноманітна випічка (перелік якої затверджено санітарно-епідеміологічною станцією), кавові напої, чай, соки та компот. Дуже важливим вважається в школі питання організації питного режиму. У вільному доступі для дітей знаходиться балон з помпою для подачі питної води.

   Організовано дворазове харчування дітей (безкоштовні сніданки для учнів 1-4 класів).

   Забезпечено безкоштовне харчування учнів пільгових категорій відповідно до наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 28 січня  2016 року №50/о «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів м. Кіровограда на 2016 рік», від 05 травня 2016 року №380/0 «Про внесення до наказу «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів м. Кіровограда на 2016 рік»від 28.01.2016р. №50/0»

   Правом на безкоштовне харчування користувалися протягом 2015-2016н.р 52 учнів:

- 2 дитини-сироти (Свороба В.– 5-Б клас, Тосик Є. – 10-Б клас);

- позбавлені батьківського піклування – 5 учні (Сотник К., Капцанов Д. – 7-Б

   клас; Ложечник О.- 1-В клас, Гончар М. 2-Б клас; Федорова А. 4-В клас;  );

- потерпілі від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 1 учень (Сичова Н. – 8-

  А клас);

- 5 учнів з малозабезпечених сімей (Одайський Р. – 1-В клас; Данильченко М. -   

  2-Б клас; Данильченко Є. – 8-Б клас; Чорна М. – 4-А клас; Бажан О. – 4-В

  клас);

- 39 учнів, батьки яких є учасниками АТО (Рябко К. Павлій А, Нещетна К– 1-

  А клас; Багач С., Сівак Д. – 1-Б клас; Канцер М. – 1-В клас ;  Кожемякін К., 

  Климіна К. – 2-А клас; Чупахін Т., Токар С. – 2-Б клас;  Лісовський І.,  

  Резніченко М. – 2-В клас; Поліщук А., Дітківська А.,  Шаповалова Н. – 3-А

  клас; Кукуленко В. – 4-А клас; Бачурський О., Матвєєва Н. – 4-Б клас; 

  Скорова Х., Бєльський А.,  Скиба Д., Комар В.  – 4-В клас; Бондарь Я.,

  Ліподат К, Биндич С. – 5-А клас.;  Мацько В.,  Шпильовий М.,  Хохлова Д. –

  5-Б клас;  Скиба С., Никифорук О. – 6-А клас;  Подкользіна В., Почерняєва

  А. – 6-Б клас;  Михайленко Д.,  Бондаренко О. – 7-А клас;  Соколенко А. – 7-

  Б клас; Кожемякін Я.,  Комар Я., Гарановський Б. – 9-А клас;  Миргордський

  В. – 10-б клас.

                              Робота з батьками та громадськістю

   У школі вдосконалюється програма освіти батьків як один із напрямків співпраці. Для ефективного проведення загальношкільних батьківських зборів та лекторіїв постійно залучаються лікарі, представники релігійних організацій та працівники правоохоронних органів, які допомагають  розкрити питання безпеки життя дітей, їх права та обов’язки.

   Батьківський колектив школи бере активну участь у навчально-виховному процесі: спілкуються з вчителями з приводу навчання дітей, консультуються у практичного психолога школи, залучаються до участі в масових заходах школи.

    Педагогічним колективом школи накопичено досвід співпраці з громадськими організаціями . Із цією метою використовуються різні форми  роботи: бесіди, лекції, круглі столи на виховних годинах, класні та загальношкільні батьківські збори, лекторії, засідання загальношкільного батьківського комітету із запрошенням кваліфікованих спеціалістів та представників:

- міської ветеранської організації Союз Чорнобиль Україна м. Кіровограда

- ГО «Флора»;

- Релігійних організацій;

- ГО «Серця Матерів Кіровоградщини»

- Школи «Успішна молодь»;

- КЗ «КООД»;

- Обласного наркодиспансеру;

- Кіровоградського відділу поліції ГУНП в області;

- Ст. Кіровоград, ФП-3 ДП «Одеська залізниця»

- Procter & Gamble;

- Міської організації ТЧХУ;

- Кіровоградського обласного краєзнавчого музею;

   Також проводяться різноманітні профорієнтаційні заходи та благодійні акції («Happy Мяу для Мурчика», «Військовий янгол», участь в операції "Допоможемо пораненим учасникам АТО" (збір пластмасових предметів (кришки, котушки, т.п) для виготовлення протезів), «Новорічна листівка воїну АТО», виготовлення «Стрічок пам’яті» для вшанування героїв АТО», «Оберіг для солдата»)

 

                      Виховні заходи (2015-2016 н. р.)

- Свята: День знань, до Дня працівників освіти, «Ми стали школярами», «Як

               у нас на Україні», традиційна зустріч випускників школи, до

               Міжнародного дня жінок, «Міс Дюймовочка 2016», свято

                останнього дзвоника, Свято вручення атестатів випускникам 2016

               року

- Проекти: «Створюємо позитивну модель сім’ї», на протидію    

                   упередженому ставленню до осіб, які належать до ромської

                    меншини, «Я – громадянин України» (переміг 8-Б клас), «Я зміню

                   світ», «Екологія – твоє здоров’я»

 

- Акції: «Макулатуринг» (переміг 7-Б клас), «Зірка пам’яті», «Щедрий

              врожай», «Курінню – НІ! Алкоголю – НІ!», до дня довкілля

 

- Екскурсії: «Місцями бойової слави» (9-11 кл.), «Хутір Надія» (7-А, 7-Б, 9-

                      А, 8-А, 10-А, 10-Б кл.), м. Київ (11-А, 10-Б, 5-А, 5-Б, 8-Б, , 9-А,

                      9-Б, 11-А, 6-Б), м. Одеса (6-А, 6-Б кл.), с. Нові Петрівці (8-А, 8-Б

                      кл.), дендропарк «Веселі Боковеньки» та страусна ферма (2-В, 3-

                     Б кл.), м. Умань (4-А, 4-В, 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б кл.), заповідники

                      Чигирин, Суботів, Холодний Яр (2-В кл.), с. Шампань (1-Б, 3-А,

                     6-Б , 5-Б, 7-Б кл.)

 

- Конференції, години спілкування, круглі столи:

 «Шляхами Івана Карпенка-Карого», «Аспекти національного законодавства щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації та зловживань сексуального характеру», щодо підвищення престижу та соціального захисту багатодітних сімей, «Поняття про ксенофобію та сегрегацію», «Наперекір долі», «Права та обов’язки дітей», щодо планування сім’ї, «Як вирішуються екологічні проблеми у Кіровоградській області

 

                      Матеріально-технічна база навчального закладу

   Протягом минулого 2015-2016 навчального року в навчальному закладі були створені належні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення напрямків навчально-виховного процесу. Заплановані види ремонтних робіт проводилися за рахунок коштів місцевого бюджету в межах передбачених та затверджених асигнувань на школу, а також шляхом залучення позабюджетних коштів підприємств, будівельних матеріалів тощо.

   Окрім того, протягом навчального року до проведення ремонтних робіт активно залучалася батьківська громадськість. За цей час виконано такі види ремонтних робіт:

 • за кошти батьків проведено поточні ремонти всіх аудиторій закріплених за класами;
 • за кошти місцевого бюджету протягом навчального року:
  • в спортивній залі замінено підлогу та 6 вікон, двері та поновлена система освітлення;
  • 4 кабінети з англійської мови забезпеченні новими партами;
 • за позабюджетні кошти придбано 5 класних дошок для письма та здійснена оплата за виготовлення технічного паспорта навчального закладу;
 • планується за кошти міського бюджету в липні-серпні місяці 2016 року заміна підлоги І поверху.

Аналіз стану  методичної роботи у школі  в 2015-2016 н. р.

   У 2015-2016 н.р. тривав четвертий етап роботи над загальношкільною методичною проблемою «Здійснення компетентнісного підходу в організації навчально-виховного процесу». Педагогічний колектив зосередив основну увагу на опрацюванні аспекті загальношкільної методичної проблеми  «Формування інформаційної культури вчителя». 

З метою забезпечення ефективності організації навчально-виховного процесу в освітньому закладі на засадах  компетентнісного підходу, була створена система методичної роботи з педагогами школи, яка реалізовувалася через групові, індивідуальні та колективні форми роботи. Відповідальна за організацію, контроль і керівництво шкільною методичною службою Ільченко Г.К., заступник директора з НВР.

Загалом у школі створено 17 методичних підрозділів. 

Окремим напрямом науково-методичної роботи стала участь педагогічних працівників школи в інноваційній роботі

   З метою ґрунтовного  вивчення  сучасних інформаційних технологій була створена творча група вчителів з проблеми «Впровадження Google Apps for Education в навчальний процес», керівник- вчитель інформатики Кривошея Є.В.

  У 2015-2016н.р. налаштований шкільний домен, проведено реєстрацію школи в Google Apps for Education;  сформована структура домена,  створено 724 користувачів.

   Як висновок, зросла мотивація педагогів до використання ІКТ у професійній діяльності,  був створений  сайт школи в шкільному домені для відображення методичної роботи вчителів. Інформацію доведено до відома батьків та учнів. 

   У 2015-2016н.р. тривало подальше впровадження  Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту  базової та повної загальної середньої освіти. Дане питання обговорювалось на засіданні педагогічної ради у березні 2016року.

   У 2015-2016н.р у рамках внутрішкільного контролю вивчався стан викладання  і рівень знань учнів  з іноземної мови у період з 2011-2015 роки (англійська, німецька);  стан викладання і рівень знань учнів  з математики та інформатики  у період з 2011-2015 роки;  виконання    практичної    частини навчальної програми на уроках фізики;  стан  викладання  і рівень знань учнів  з предмета «Захист Вітчизни»  у період з 2011-2015роки.

Педагоги беруть активну участь у міських та обласних методичних заходах, фахових конкурсах, науково-дослідній діяльності, міжнародних проектах, Інтернет-конференціях.

   З 2016 року розпочата робота щодо популяризації англійської мови. Розроблені загальношкільні заходи, які  реалізуються щомісяця. Активізувалась участь вчителів і учнів у міжнародних комунікативних проектах зокрема Tony Blair Faith Foundation “Face to Faith”. (заснований Тоні Блером міжнародний відео проект «Обличчям до Віри») 7 червня відбулася перша відео конференція. Тема спілкування «Compassion» (співчуття) Координатор проекту Щербакова Н.М.

   Лауреатом міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2016» у номінації Англійська мова стала вчителька англійської мови Депутатова Л.Л. 

   Високий професійний рівень вчителів іноземних мов вплинула і на результативність роботи з обдарованими учнями.

   Учні школи отримали 12 призових місць  у  ІІ та ІІІ  турах  Всеукраїнських  учнівських олімпіад  з  англійської  та німецької мови.

   Наші вихованці продовжують брати участь у міжнародних конкурсах, за програмами Американського Корпусу Миру:

Животовський Дмитро, учень 10-а класу,  став переможцем програми обміну майбутніх лідерів FLAX навчання в США у  2016/2017н.р. (вчитель Депутатова Л.Л.).

   Забезпечена результативна участь учнів:

 • 5-9-х класів у Всеукраїнському інтерактивному  англомовний конкурс «Гринвіч» - 1диплом І ступеня; 8 – ІІ ступеня і 5 – ІІІ ступеня;
 • 9-11 класів у Всеукраїнському інтерактивному  англомовний конкурс «PUZZLE» - 1 диплом  - І ступеня.

   Вчителі іноземних мов вже 4-й рік забезпечують ефективність навчально-виховної діяльності у літній мовній  школі. За окремо складеним розкладом проводились заняття з англійської та німецької мови, для учнів 10-х класів організована підготовка до ЗНО. 14 червня на міському звітному заході «Всі прапори завітали до нас» вихованці мовної школи мали нагоду продемонструвати не лише свої творчі здібності, але й  високий рівень володіння англійською мовою. Інформація висвітлена на офіційному веб-сайті школи.

Звіти керівників шкільних методичних підрозділів демонструють сталий розвиток професійної компетентності вчителя і як результат підвищення якості навчання.

Особлива увага приділяється  питанню  поповнення матеріально-технічної бази школи, проведенню ремонтів  навчальних кабінетів, зокрема кабінетів  англійської мови сучасними засобами навчання. У 2015-2016н.р. було оснащено 5 кабінетів англійської мови новими магнітно-крейдовими дошками, замінено 2 вікна в аудиторіях №1, №4, відремонтовано та оновлено 30 учнівських парт.

   На постійному контролі адміністрації школи  знаходиться  питання  стимулювання неперервної післядипломної педагогічної освіти та забезпечення методичного супроводу атестації педагогічних працівників.

     У поточному навчальному році атестувалося 14 педагогічних працівників, з них  атестаційною комісією І рівня 4 вчителя і 1 вихователь ГПД; атестаційною комісією ІІ рівня – 9 педагогів. За результатами атестації, якісний склад вчителів школи зріс на 12.5% .