Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Статут навчального закладу, ліцензії на продовження освітньої діяльності

 

 Ліцензії на продовження освітньої діяльності

 

Освітні програми, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідно освітньою програмою

 

Нормативні документи

 

Мови освітнього процес

 

Кадровий склад закладу освіти 

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

 

Річний звіт про діяльність навчального закладу

 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

Перелік додаткових платних та інших послуг, їх вартість               
Кошторис доходів та видатків на відповідний рік

 

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів у звітному році

 

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості

 

Результати моніторінгу 2020 року 

 

Наказ "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році."

 

Наказ " Про   звільнення від державної  підсумкової атестації учнів 11 класів"

 

Наявність вакантних посад

 

Рейтинг шкіл Кропивницького

 

Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти

 

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

 

Структура  закладу освіти

Структура та органи управління  закладу освіти

 

Територія обслуговування спеціалізованої загальноосвітньої школи    

    І-ІІІ ступенів № 14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

Правила прийому до закладу освіти

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з англійської мови

 

 

Кретерії оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти

 

КРИТЕРІЇ    оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи

 

Інформація про захист персональних даних

 

ПОЛОЖЕННЯ "Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 

Положення про внутрішню  систему забезпечення якості освіти у спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

Наповнюваність та комплектація закладу

 

Кількість місць у закладі