Методична робота

У рамок загальношкільного проєкту «Трансформація педагогічної науки у шкільну практику» у період з 26 по 02 квітня було проведено шкільну інтернет конференцію з проблеми: «Впровадження освітніх інновації у навчально-виховний процес на компетентнісній основі».

Посилання на матеріали конференції: https://hannakimschool.blogspot.com/p/blog-page.html

Мета конференції : впровадження дистанційних технологій для забезпечення якості надання освітніх послуг.

Завдання конференції: розробка основних положень, рекоменда­цій, методів, заходів, техноло­гій, найбільш ефективних в умовах дистанційного та змішаного навчання.

План

Зміст заходу

Відповідальний

Очікувані результати

 1.  

«Технології дистанційної роботи у навчально-виховному процесі та ефективність змішаного навчання»

Ільченко Г.К.

  - забезпечення ефективного методичного супроводу навчання з використанням дистанційних технологій

- створення сприятливих умов для впровадження змішаного навчання

- забезпечення якості надання освітніх послуг

- організація навчально-виховного процесу на засадах педагогіки партнерства

 1.  

«Змішане навчання як фактор підвищення мотивації до вивчення предметів природничо-математичного циклу».

Бойко О.П.

 1.  

«Ефективність запровадження STEM – освіти у профільній школі»

Іванюк Н.К.

 1.  

«Дотримання принципу академічної доброчесності в  умовах дистанційного навчання».

Ковтунець А.М.

 1.  

«Адаптація інформаційних технологій навчання цілям та умовам навчальне-виховного процесу школи».

Кадрова О.В.

Рекомендації конференції:

 1. Дотримання педагогами  спільних правил взаємодії, однакових засобів та платформи для комунікації у межах освітнього закладу.
 2. Необхідність прямих ефірів для пояснення теми, аналізу завдань та дискусії з учнями хоча б 2 рази на 4-5 уроків. Живе спілкування дуже важливе.
 3. Дотримання правил академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.
 4. Надання учням покрокової інструкції щодо виконання завдань та використання цифрових технологій.
 5. Наявність єдиної системи оцінювання та ознайомлення учнів з  критеріями оцінювання навчальних досягнень у дистанційному форматі.
 6. Використання методів, прийомів і технік навчання, які мотивують учнів до здобуття освіти з використанням дистанційних технологій навчання.
 7. Здійснювати профорієнтаційну роботу з урахуванням вимог часу – підготовка фахівців, яким знадобляться знання з природничих наук, інженерії та технології:

ІТ-спеціалістів, програмістів, інженерів, фахівців високотехнологічних виробництв із знанням іноземних мов.

 1. Введення освітньої робототехніки, технології навчання, що дозволяє розвивати інженерну творчість учнів на базі таких дисциплін як математика, фізика, інформатика, технологія, англійська мова.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

       

   

 

  23 грудня 2019 року відповідно до плану роботи  ЦМСПС управління освіти Міської ради міста Кропивницького на базі нашого навчального закладу пройшов міський семінар-практикум для вчителів української мови та літератури з проблеми: «Використання інноваційних форм роботи в системі викладання української мови та літератури в аспекті впровадження концепції Нової української школи».

У роботі семінару взяли участь учителі української мови шкіл міста Кропивницького. У вступному слові Романовська Н.І., методист ЦМСПС ознайомила присутніх з перебігом семінару та надала інформацію за результатами роботи педагогів міста щодо підготовки учнів загальноосвітніх шкіл для участі у  конкурсах різних рівнів у І семестрі та окреслила завдання на ІІ семестр 2019-2020н.р. «Візитка школи» була представлена заступником директора з НВР Ільченко Г.К.

У практичній частині семінару присутні мали можливість ознайомитися з педагогічною майстернею учителів – словесників СЗШ№14, яку представила керівник методичного об’єднання, учитель української мови Нікішаєва А.Є.

У ході семінару, учасникам були запропоновані інтерактивні форми роботи, а саме «круглий стіл з елементами тренінгу», під час якого педагоги та учні 11 класу СЗШ №14 виконували тести у форматі ЗНО. Учитель української мови Кадрова О.В., яка проводила тренінг, ділилася досвідом своєї роботи щодо особливостей підготовки до ЗНО з української мови та літератури.

На завершення, усі присутні разом зі шкільним практичним психологом Осташик І.О.,  виконали декілька завдань на подолання стресових ситуацій та  концентрацію уваги.

 

    

 

Педагогіка гуманізму в умовах Нової української школи

Презентація "Гуманістична спрямованість освітніх інновацій"

Презентація "Гуманістична спрямованість педагогічної взаємодії вчителів іноземних мов та суспільно-природничого циклу"

Презентація "Гуманістичне виховання учнів початкової школи на засадах педагогіки партнерства"

 

                   Проведення декади «Ініціатива і творчість молодих

             Відповідно до плану навчально-виховної роботи школи на 2017-2018 н.р,  наказу управління освіти Міської ради міста Кропивницького  27.02.2018р. №128/0 «Про проведення декади «Ініціатива і творчість молодих»,  на виконання наказу по школі від 12.03.2018р. № 138 «Про проведення декади «Ініціатива і творчість молодих» та з метою вдосконалення професійної культури молодого педагога у період з 21 березня по 31 березня 2018року у школі пройшла декада «Ініціатива і творчість молодих» за участю слухачів Школи молодого вчителя. У рамках декади поведено:

 1. «Консультативний стіл» з проблеми «В.О. Сухомлинський і сучасна організація виховного процесу в школі».
 2. Тиждень відкритих уроків та виховних заходів  молодих вчителів.
 3. Відкрите засідання Школи молодого вчителя з проблеми «Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського на шляху удосконалення уроку»
 4. Забезпечена участь малодосвідчених педагогічних працівників у роботі «Круглого столу» з проблеми «Шляхи формування громадянської компетентності молодших школярів».
 5. Відкрите засідання творчої групи вчителів, які викладають у школі І ступеня з проблеми «Здоров’язбережувальні технології молодших школярів».
 6. Психолого-педагогічна консультація та розроблена пам’ятка молодому вчителю «Психологічний супровід інноваційної діяльності педагога».
 7. Підсумкове засіданні школи молодого вчителя з проблеми «Творча лабораторія молодого вчителя: звіти молодих учителів за наслідками самоосвітньої діяльності у 2017-2018н.р.»
 8. Участь молодих вчителів у шкільній педагогічній конференції з проблеми «Роль освітніх інновацій у навчально-виховному процесі»

 

          Наслідки внутрішкільного моніторингу професійного розвитку та                  Методичної активності педагогічних працівників

(з виступу заступника директора з НВР Ільченко Г.К. на педагогічній раді у серпні 2017р)

Діагностика - один з основних етапів успішної організації  методичної  роботи. Збір інформації дозволяє проаналізувати фактичну ситуацію, спланувати бажаний результат і способи досягнення проміжних і кінцевих цілей діяльності педагогічного колективу.

Наслідки діагностики професійного розвитку  і методичної активності вчителів, які щороку поводиться серед педагогічних працівників нашої школи, наведені у зведених таблицях за 2015-2016н.р. та 2016-2017н.р.

Аналіз результатів методичного діагностування педагогічних працівників школи   за 2016-2017н.р.

   Аналіз результатів методичного діагностування педагогічних працівників школи  за 2015-2016н.р.      

 

 

План загальношкільних заходів щодо впровадження  нових Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти у  2017-2018 н.р.

 

Загальношкільні заходи щодо  реалізації міського проекту з відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського